ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตเกียรตินิยมของคณะเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี เพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง


และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ทั้งศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562


กำหนดเข้ารับพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณเพชรรัตน์ ไม้จันทร์ โทร. 02-696-5982
  • คุณพรทิภา วงศ์กันทรากร โทร. 02-613-2438
  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์