ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กำหนดการฝึกซ้อม(ย่อย)/ การถ่ายภาพหมู่ และกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะฯ


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประชาสัมพันธ์การซ้อม(ย่อย)/ การถ่ายภาพหมู่ และกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง และสามารถรับชมวีดิโอสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่นี่ >>https://youtu.be/zdHQKej_nfg

ทั้งนี้ ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มาตามกำหนดเวลานัดหมายโดยพร้อมเพรียงกัน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์