Print | close

ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์​ มธ. กำหนดรับสมัครเข้าศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาไทย รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาไทย

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ผ่านระบบ TCAS (mytcas.com)

ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 นี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.admissions.econ.tu.ac.th© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์