ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเปิดตัวหนังสือ “72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์”


เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.15 – 12.00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือ “72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์” โดยเริ่มกิจกรรมด้วย ปาฐกถาพิเศษ จาก ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

ต่อด้วยกิจกรรม การเสวนาเปิดตัวหนังสือ “72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์” ร่วมเสวนาโดย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ (อาจารย์ประจำคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกป้อง จันวิทย์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซ็นต์ จำกัด)

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ธร ปิติดล (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์