ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
"งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๒” คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี พร้อมแสดงกตเวทิตาโดยวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๒” คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย รองศาสตราจารย์หงส์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ เนตรรุ่ง รักษาการเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมพิธีการทางศาสนา และวางพานพุ่มอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงกตเวทิตาต่อ ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี อดีต ประธานองคมนตรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นอกจากพิธีการบริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. ศูนย์รังสิตแล้วนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการเสวนา หัวข้อ “อนาคตการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง” ณ ห้อง SC ๓๐๐๕ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี เลาวกุล ได้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์