ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ทั้งวิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต


เมื่อวันที่ 10 - 11 เมษายน 2562 เวลา 8.00 – 14.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ทั้งวิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

ณ บริเวณคอมมอนรูม ชั้น 1 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

08.00 – 11.00 น. พิธีตักบาตรรอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

ณ บริเวณคอมมอนรูม ชั้น 1 อาคาร(Y) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

08.30 – 10.00 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะฯเดินทางไปใส่บาตรพระจำนวน 9 รูป ณ วัดตระพัง (ถนนเชียงราก)

10.30 – 14.30 น. ร่วมพิธี สรงน้ำพระพุทธรูป

14.00 – 14.30 น. ร่วมรดน้ำขอพรจากคณบดี อาจารย์และบุคลากรอาวุโส

- ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์

- อาจารย์อาวุโส© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์