ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดงานเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 งานสัมมนาหัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง” ของซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" จัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำ


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ซึ่งหัวข้อที่สามของซีรี่ส์ชุดนี้คือ “ความเหลื่อมล้ำในมิติผังเมือง” ร่วมเสวนาโดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำเนินรายการโดย อาจารย์พลอย ธรรมาภิรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์