ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Lucerne University of Applied Sciences and Arts


เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยกรรมการวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ Prof. Jillaine Farrar, Head of Exchange Program, Lecturer จาก Lucerne University of Applied Sciences and Arts, School of Business ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อพูดคุยและหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Lucerne University of Applied Sciences and Arts, School of Business

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์