ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of East Anglia


เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นำโดย คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ Dr. James Watson, Senior Lecturer in Economics & Course Director, Ms. Carolyn Leong, Regional Manager, SE Asia จาก University of East Anglia, United Kingdom และ Ms. Waraporn Cheablaem, Director of Superior Education Agency เพื่อพูดคุยและหารือเกี่ยวกับการร่วมมือด้านโครงการแลกเปลี่ยนและการทำวิจัยร่วมระหว่างสองสถาบัน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์