ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสวนา เรื่อง “Dynamics of Income Inequality in Thailand in the 21st Century”


เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานเสวนา เรื่อง “Dynamics of Income Inequality in Thailand in the 21st Century ร่วมเสวนาโดย คุณธนสักก์ เจนมานะ Research Fellow ที่ World Inequality Lab, the Paris School of Economics และดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์