ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเศรษฐศาสตร์กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 2 อาคารวาย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์