ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศภาพ” ของซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" จัดโดย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) และ สกว.


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดซีรีส์สัมมนา "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ซึ่งหัวข้อที่ห้าของซีรี่ส์ชุดนี้คือ “ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศภาพ” ร่วมเสวนาโดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท สมาคมเพศวิถีศึกษา และ อ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำเนินรายการโดย อ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์