ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
[Youtube LIVE] ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงาน 70 ปี รัฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เวทีดีเบตนโยบายสาธารณะหัวข้อ "การออกแบบภูมิทัศน์ เศรษฐกิจการเมืองไทยในมุมมองคนรุ่นใหม่" ได้ที่นี่ >>


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงาน 70 ปี รัฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในเวทีดีเบตนโยบายสาธารณะหัวข้อ

“การออกแบบภูมิทัศน์ เศรษฐกิจการเมืองในมุมมองคนรุ่นใหม่”

เสนอโดย ทีมนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์โดย

1. ดร.ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน กลต. และ

2. ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ คณะรัฐศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

1. ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแกล้ว คณะเศรษฐศาสตร์ และ

2. อาจารย์ชาลินี สนพลาย คณะรัฐศาสตร์

ได้ที่ลิงก์ >>ลิงก์ถ่ายทอดสด

---------------------------------------------

ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  • ----------------------

    ร่วมสนับสนุนการจัดการสัมมนาโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ---------------------

    **งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม**  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์