ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนา 70 ปี รัฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ "มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย"


เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา 70 ปี รัฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทย" ณ ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทั้งนี้สามารถเข้าชมการสัมนาย้อนหลังได้ที่:

https://www.youtube.com/watch?v=19DbrXhky10&fbclid=IwAR0nPcxv7eoLgS1U-kaXOTq5kcb6SXe9qewD724XjbBDdrkFMOTnjYkrqZE

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์