ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
TU ECON Mini Marathon


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานTU ECON Mini Marathonและกิจกรรมมุทิตาจิตต่ออาจารย์อาวุโส ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้คณะเศรษฐศาสตร์ขอขอบพระคุณ แขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์