ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
กำหนดการทำการค้นคว้าอิสระ,วิทยานิพนธ์ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา (MBE) ในปีการศึกษา 2562

ประกาศโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “กำหนดการทำการค้นคว้าอิสระ, วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2562”สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา (MBE) ในปีการศึกษา 2562 ดังมีรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้

หมายเหตุ

1. นักศึกษาสามารถดูขั้นตอนการขอสอบ และการส่งผลงานในเอกสารแนวปฏิบัติในการทำงานการค้นคว้าอิสระวิชา และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำการค้นคว้าอิสระ,วิทยานิพนธ์ ลิงก์ไปยัง Download แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำการค้นคว้าอิสระ

2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 และแฟ้มข้อมูล Template ในรูปแบบ Word ไปใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ ลิงก์ไปยัง คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์