ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 85 ปี


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 85 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมการปาฐกถาทางวิชาการโดยกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ ศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง "ดุลยภาพที่เหลื่อมล้ำ"© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์