ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานแข่งขันออกแบบนโยบายเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นักศึกษากลุ่มอิสระ โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ได้จัดโครงการแข่งขันออกแบบนโยบายเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องเธียเตอร์ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการเมืองและเศรษฐกิจ มองเห็นถึงสภาพปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์และใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในการออกแบบนโยบาย และนำเสนอนโยบาย

โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้

1. พรรค blink ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

2. พรรคนี้ไม่ทำงานเลย และ พรรคผ่อนไม่เพียงพอ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ

3. พรรคพลังคนรุ่นใหม่ และ พรรคจบแล้วอยากแข่ง ได้รับ รางวัลชมเชย© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์