ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การแข่งขัน RSM STAR Case Competition 2019 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์


นักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ได้ส่งทีมนักศึกษาแข่งขัน RSM STAR Case Competition 2019 โดยทีมนักศึกษาดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายที่เมืองรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2562 โดยมีที่ปรึกษาคือ นายสุชาวุฒิ ธรรมวรพล (ศิษย์เก่าโครงการ B.E. รุ่นที่ 19) และนักศึกษาในทีมจำนวน 4 คน ดังนี้

นาย เจนวิทย์ ยงรัตนกิจ

น.ส. ขวัญแก้ว กุลธรเธียร

น.ส. กานต์ชนิต เลิศเพียรธรรม

นายศุภกฤตย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์