ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเรียนเชิญรับชมการนำเสนอบทความเรื่อง " Democratisation & the Emergence of Class Conflicts : Income Inequality in Thailand,2001-2016"


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านรับชมการนำเสนอบทความเรื่อง " Democratisation & the Emergence of Class Conflicts : Income Inequality in Thailand,2001-2016" นำเสนอโดย นายธนสักก์ เจนมานะ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/open?id=1ML4X8_aFEIfItv49PuN0aJXs6DxCp5mu

**การนำเสนอบทความดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์