ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการอบรมด้านเครื่องมือ Social Big Data ภายใต้หัวข้อ​ "Using​ data​ analytics for​ marketing​ communication"


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมด้านเครื่องมือ Social Big Data ภายใต้หัวข้อ​ "Using​ data​ analytics for​ marketing​ communication" นำเสนอโดย คุณศุภเจตน์ ตระการศิริวานิช และ คุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์