ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ปฐมนิเทศทั้งเล่ม ปีการศึกษา2562 ตามเอกสารที่แนบมานี่ได้เลยค่ะ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์