ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่บริษัท Access Partnership ประเทศสิงคโปร์


ด้วยบริษัท Access Partnership ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทระหว่างประเทศ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะทางด้านการตลาดและเทคโนโลยี

มีความประสงค์รับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน (และอาจขยายเวลาต่อได้) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Information Communication Technology (ICT) และ Telecommunication policy areas

📱น้องๆคนไหนสนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่:© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์