ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 70 สถาบัน และมีนักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน มีการบรรยายในหัวข้อ “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2563” และกิจกรรมอื่นๆมากมาย โดยคณะฯ ได้ร่วมแสดงนิทรรศการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร และวิธีการสมัครให้แก่น้องๆที่สนใจด้วย© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์