ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)


คุณปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 252,700 บาท ให้แก่โครงการบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา นางสาววรรณะ เวชพราหมณ์ ผู้ประสานงานคณะทำงานโครงการบัณฑิตศึกษา และนายอรรณพ แจ้วิสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับมอบทุน ณ ห้องรับรองประธานกรรมการ ชั้น 26 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ทุนดังกล่าวใช้สนับสนุนนักศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระยะเวลา 2 ปี© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์