ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อและทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส


กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อและทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารอาคารวิศิษฐ์อักษร ชั้น 2 ห้อง SC 2-211 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้หากสนใจเข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02 - 613 - 2047 หรือที่อีเมล panyaphat.s@oia.tu.ac.th© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์