ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาเรื่อง "Factors Influencing changes in Marriage and Low-Fertility: Evidence from Thailand and Vietnam”


เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง "Factors Influencing changes in Marriage and Low-Fertility: Evidence from Thailand and Vietnam” นำเสนอโดย ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย คุณธีรชัย ลิมวิภูวัฒน์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์