ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาเรื่อง "Mission Match, Career Concerns, and Welfare Outcomes: Ampur-Level Vertical Bureaucrats”


เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง "Mission Match, Career Concerns, and Welfare Outcomes: Ampur-Level Vertical Bureaucrats” นำเสนอโดย Asst. Prof. Dan Honig, International Development (IDEV), Johns Hopkins School of Advanced International Studies ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์