ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมการเสวนาชุด Thammasat Economic Focus (TEF) ครั้งที่ 17 เรื่อง “ไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจไทย เราจะไปกันทางไหน?”


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมการเสวนาชุด Thammasat Economic Focus (TEF) ครั้งที่ 17 เรื่อง “ไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจไทย เราจะไปกันทางไหน?”

ร่วมเสวนาโดย

📌 คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ, ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

📌 คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, พรรคประชาธิปัตย์

📌 อาจารย์ อิสร์กุล อุณหเกตุ, คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ดำเนินรายการโดย

📌 ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง LA107 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ที่:http://bit.ly/Tef17© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์