ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะ


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทยของคณะเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะ จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.424Y ชั้น 4 อาคาร Y คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

น้องๆ นักศึกษาที่สนใจอยากไปศึกษาแลกเปลี่ยน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการไปเรียน ณ ต่างประเทศ สามารถมาร่วมฟังแนะแนวและสอบถามข้อมูลได้ที่งานนี้ อย่าลืมชวนเพื่อนๆ มาร่วมฟังกันนะครับ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์