ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
National University of Laos เยือนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยรศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทจาก Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยการต้อนรับครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ให้การบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Research Thinking and Methodology” และหลังจบการบรรยาย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้นำคณะผู้มาเยือนเยี่ยมชมห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์