ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประจำปีศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3 “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต”


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญขอเชิญร่วมงานสัมมนาประจำปีศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 3 “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” จัดโดย ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00.16.00 น.ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

หากท่านสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโปรดลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือที่ https://forms.gle/mvx2A319sJT3hccF8© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์