ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์, ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โครงการ English Programme โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 28 ท่าน เมื่อวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 9.30 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

โดยการเยือนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์