ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์จาก National Chengchi University


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Jennjou Chen จาก National Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดย Professor Jennjou Chen ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาปริญญาโทของคณะ ภายใต้หัวข้อ Treatment Effects and Some Applications

หลังจากจบการบรรยาย ได้มีการพูดคุย เจรจาในเรื่องของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและด้านวิจัย โดยมี ผศ.ดร.พงษ์ธร วราศัย และ ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ให้เกียรติเข้าร่วมหารือด้วย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์