ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
เปิดตัวโครงการ The Stock Master University


เปิดตัวโครงการ The Stock Master University อย่างเป็นทางการ โดยความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และ บลจ. บัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย SC3005 มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยในงานเปิดตัวโครงการ The Stock Master University ครั้งที่ 1 นี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ ผู้อำนวยการคณะทำงานโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็นการปฐมนิเทศ ทำความเข้าใจรายละเอียดของโครงการและพื้นฐานการลงทุนในหุ้น

📌 อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่:

https://econtu.smuniversity.net/© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์