ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมงาน Information talk โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จาก Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน Information talk โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จาก Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ หรือที่ ห้องประชุม ศ.424Y ชั้น 4 อาคาร Y คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ผ่านระบบ Teleconference)

ทั้งนี้หากสนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่: http://bit.ly/EconSMU© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์