ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การเสวนาชุด Thammasat Economic Focus (TEF) ครั้งที่ 17 เรื่อง “ไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจไทย เราจะไปกันทางไหน?”


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการเสวนาชุด Thammasat Economic Focus (TEF) ครั้งที่ 17 เรื่อง “ไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจไทย เราจะไปกันทางไหน?” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง LA107 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในการเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญหลายท่านมาร่วมการเสวนา ได้แก่

📌 คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ, ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

📌 คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, พรรคประชาธิปัตย์

📌 อาจารย์ อิสร์กุล อุณหเกตุ, คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

และดำเนินรายการโดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

โครงการติดตามประเด็นเศรษฐกิจไทย Thammasat Economic Focus (TEF) ริเริ่มจัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทยได้เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดสัมมนาเพื่อจุดประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจและเพื่อตอบสนองต่อประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

รับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่: https://youtu.be/RI6v6wVNPac

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์