ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
Singapore Management University (SMU) จัดงาน Information Talk ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Asst. Prof Ismail Baydur และ Ms Asha Choolani จาก School of Economics, Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยในโอกาสนี้ ผู้แทนจาก School of Economics, Singapore Management University (SMU) ได้ให้เกียรติจัดงาน Information Talk เกี่ยวกับ SMU PhD in Economics programme แก่นักศึกษาและคณาจารย์ในคณะฯ ในเรื่องต่างๆ เช่น ประวัติและข้อมูลต่างๆของโปรแกรม การจัดทำวิจัยต่างๆและอื่นๆ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์