ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่:

http://www.econ.tu.ac.th/?action=news-detail&newsid=2842&menu=37&pgmenu=105&lang=th&css=style_2014

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร.02-613-2423, 02-613-2479

Email: mbe@econ.tu.ac.th

Website: www.econ.tu.ac.th/mbe

Facebook: mbethammasat© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์