ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 24) ประจำปีการศึกษา 2563


หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รุ่นที่ 24) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ถึงวันที่ 16 มกราคม 63

ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครได้ที่:

http://www.econ.tu.ac.th/?action=news-detail&newsid=2833&menu=37&pgmenu=105&lang=th&css=style_2014

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร.02-613-2423, 02-613-2479

Email: mbe@econ.tu.ac.th

Website: www.econ.tu.ac.th/mbe

Facebook: mbethammasat© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์