ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การสัมมนาเรื่อง "การออกนโยบายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคน มองทะลุนโยบายเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม”


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการสัมมนาเรื่อง "การออกนโยบายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคน มองทะลุนโยบายเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” นำเสนอโดย ศ.ดร. ณัฐวุฒิ เผ่าทวี, ศาสตราจารย์ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ (Professor of Behavioural Science), Warwick Business School สหราชอาณาจักร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์