ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การสัมมนาเรื่อง "Behavioural Economics: Theory and Practice”


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการสัมมนาเรื่อง "Behavioural Economics: Theory and Practice” นำเสนอโดย Prof. Peter G Moffatt, School of Economics, University of East Anglia ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์