ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง "Understanding the Bimodality of the Distribution of Export Intensity in Thailand”


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง "Understanding the Bimodality of the Distribution of Export Intensity in Thailand” นำเสนอโดย Dr. Wisarut Suwanprasert, Assistant Professor of Economics, Jones College of Business, Middle Tennessee State University ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

**งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์