ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การสัมมนาเรื่อง "Infrastructure Financing in Asia: Book overview and Role of institutions”


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการสัมมนาเรื่อง "Infrastructure Financing in Asia: Book overview and Role of institutions” นำเสนอโดย Dr. Donghyun Park และ Dr. Aimee Hampel-Milagrosa, The Asian Development Bank (ADB) ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์