ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การสัมมนาเรื่อง "Understanding the Bimodality of the Distribution of Export Intensity in Thailand”


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการสัมมนาเรื่อง "Understanding the Bimodality of the Distribution of Export Intensity in Thailand” นำเสนอโดย ผศ. ดร.วิศรุต สุวรรณประเสริฐ, Assistant Professor of Economics, Jones College of Business, Middle Tennessee State University ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์