ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวหลักสูตร ประจำปี 2563


โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวหลักสูตร ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่ 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแนะแนวหลักสูตรได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA8brRhjKrArsgDe8Tykpt7wo-0epFoyVi8g0x-fGmlqrsZw/viewform?fbclid=IwAR16sG-0-60gJpKAmvfyMNu3GAfpB4hP5ULFFCvpHSG8XqcE2B4TbxoivBM

**โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563**

นอกจากนี้ทางโครงการยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

หากสนใจสามารถดูรายละเอียด ขั้นตอนการรับสมัครสอบคัดเลือกได้ที่: https://sites.google.com/econ.tu.ac.th/maadmission/home© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์