ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริจาคเงินให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.


คณะศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัส 42 นำโดย ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ให้เกียรติบริจาคเงินแก่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการสร้างห้อง Data science ที่คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย เข้ารับมอบเช็คเงินบริจาค ณ ห้อง 403 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์