ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การสัมมนาหัวข้อ "Development cooperation & evaluation"


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ The Center for International Development Evaluation, Graduate School of Public Administration, Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกันจัดการสัมมนาหัวข้อ "Development cooperation & evaluation" ดำเนินรายการโดย อาจารย์นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์