ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
การสัมมนาเรื่อง "The unintended consequences of the Trade War between the US and China”


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการสัมมนาเรื่อง "The unintended consequences of the Trade War between the US and China” นำเสนอโดย Mr. Rafael E. Romero Moreno, Instructor of a Business Administration Department, Louisiana State University at Alexandria, USA ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์