ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มธ. รุ่นที่ 16 เยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


คณะศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 16 นำโดยคุณเสรี จิระสวัสดิ์ ประธานรุ่นฯ เยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรศ.ดร.กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษารวมถึงบุคลากรและนักศึกษาคณะฯให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศ.424Y (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563

ในการเยือนครั้งนี้ ทางคณะฯได้พาคณะศิษย์เก่าเยี่ยมชมสถานที่อื่นๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้แก่ หอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี และอาคารเดือน บุนนาค (วจ)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์